Program CGMA na Uczelni

Wspólny program AICPA & CIMA i UMCS szansą dla studentów na spełnienie ambitnych celów zawodowych

CIMA
03.10.2023

AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Pro¬fessional Accountants, połączyły siły z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), by zaoferować studentom udział w Programie CGMA na Uczelni. Dzięki niemu studenci mogą w pełni wykorzystać swoje studia, rozwijając umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i biznesu oraz zdobywając prestiżowe kwalifikacje profesjonalne jeszcze w trakcie studiów.

Program CGMA na UMCS jest otwarty dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość, studiujących zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Ci, którzy w ramach programu ukończą wszystkie wymagane przedmioty, otrzymają zwolnienia z niektórych przeprowadzanych przez CIMA egzaminów, a po pomyślnym zdaniu odpowiedniego egzaminu CGMA będą mogli uzyskać Certificate in Business Accounting lub Diploma in Management Accounting, które są oficjalnymi szczeblami zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA i uzyskania tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Dr hab. Mariusz Kicia, Dziekan Wydziału Ekonomicznego, powiedział:

 

“To znaczące wyróżnienie dla Wydziału Ekonomicznego. Przede wszystkim stanowi potwierdzenie, że nasz program studiów jest zgodny z profesjonalnymi standardami międzynarodowymi. Dużo ważniejszy jest jednak fakt, że studenci naszego kierunku będą zwolnieni z części egzaminów CGMA, a pozytywny wynik końcowego egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez CIMA pozwoli im ukończyć studia nie tylko z dyplomem UMCS, ale także z globalnie rozpoznawalną kwalifikacją zawodową. Chcę podziękować pracownikom Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, którzy wspierali nasz Wydział w uzyskaniu akredytacji. Ta bliska współpraca jest potwierdzeniem, że wspólnie możemy wiele osiągnąć na rzecz rozwoju ekosystemu nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie”.

Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA & CIMA, powiedział:

 

“Kwalifikacja CGMA cieszy się rozpoznawalnością i zaufaniem największych pracodawców na świecie. Dzięki współpracy z UMCS oraz stworzonemu wspólnie programowi, studenci otrzymują możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i wejścia na przyspieszoną ścieżkę zdobywania tytułu CGMA. Zwiększy to ich szanse na zatrudnienie i zapewni przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Bardzo cieszymy się też ze współpracy z miastem Lublin i jesteśmy pewni, że prowadzony na UMCS Program CGMA przyczyni się do powstania prężnie rozwijającego się ośrodka, dysponującego utalentowanymi profesjonalistami z zakresu biznesu i finansów, wspierającymi rozwój gospodarczy w tej części kraju”.

Dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, powiedział:

 

„Otrzymanie przez Wydział Ekonomiczny UMCS akredytacji AICPA & CIMA to dla nas bardzo dobra wiadomość. To prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza najwyższe kompetencje absolwentów kierunku finanse i rachunkowość. Jesteśmy przekonani, że będzie miało pozytywny wpływ na rozwój lubelskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych. W strategii Miasta Lublin 2030 stawiamy na rozwój Lublina jako jednego z najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Aby to osiągnąć, musimy zapewnić kapitał ludzki, czyli absolwentów wyższych uczelni z odpowiednimi kompetencjami. Dzięki pozyskanej akredytacji inwestorzy mogą być pewni, że właśnie taką kadrę, na najwyższym światowym poziomie, znajdą w Lublinie”.

Z tej samej kategorii
Śledź nas na