Popularne

AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, połączyły siły z Politechniką Białostocką, by zaoferować studentom udział w Programie CGMA na Uczelni. Dzięki niemu studenci będą mogli w pełni wykorzystać swoje studia, rozwijając umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i biznesu oraz zdobywając prestiżowe kwalifikacje profesjonalne jeszcze w trakcie studiów.
Tytuł ACMA, CGMA oznacza dogłębną wiedzę finansową, szerokie wyczucie strategiczne i stale rozwijane kompetencje – jest więc dla naszych członków globalnym paszportem do budowania udanej kariery w biznesie i finansach.
AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Pro¬fessional Accountants, połączyły siły z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), by zaoferować studentom udział w Programie CGMA na Uczelni. Dzięki niemu studenci mogą w pełni wykorzystać swoje studia, rozwijając umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i biznesu oraz zdobywając prestiżowe kwalifikacje profesjonalne jeszcze w trakcie studiów.
Z początkiem października wystartowała rekrutacja do Programu CGMA® na Uczelni w nowym roku akademickim. Dzięki Programowi studenci mogą wykorzystać swoje studia w 100 procentach, rozwijając umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i biznesu oraz zdobywając prestiżowe kwalifikacje profesjonalne jeszcze w trakcie studiów. Zarejestruj się już dziś na stronie cimauczelnie.pl!
Śledź nas na