Program CGMA na Uczelni

Wykorzystaj swoje studia w 100 procentach. Program CIMA na Uczelni oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby spełniać swoje ambitne cele zawodowe.

CIMA
01.10.2022

AICPA® & CIMA® umożliwia studentom zdobycie Kwalifikacji Profesjonalnej w zakresie rachunkowości zarządczej jeszcze w trakcie studiów. Rekrutacja do Programu trwa przez cały październik. Nie czekaj z decyzją – zarejestruj się już dziś na stronie cimauczelnie.pl i pamiętaj, że CIMA zapewni Ci przewagę!

Studenci wchodzący na rynek pracy stoją przed wyzwaniem, jak wyróżnić się na tle innych absolwentów. Dlatego koniecznością staje się podnoszenie kompetencji także poza uczelnią oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym. 


Jak mówi Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny CIMA na Europę, „W aktualnym świecie VUCA (ang. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), czyli burzliwej rzeczywistości biznesowej, firmy potrzebują w swoich zespołach ekspertów, którzy potrafią przekształcić dane w informacje usprawniające działanie całej organizacji, prowadzić narrację biznesu, generować nowe rozwiązania oraz skutecznie współpracować z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. CIMA od ponad 100 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Dlatego Kwalifikacja Profesjonalna CGMA to zestaw kompetencji uznawany globalnie za najbardziej aktualny w obszarze zarządzania finansami. Posiadacze dyplomu CIMA są cenionymi w środowisku biznesowym profesjonalistami, aktywnie poszukiwanymi przez pracodawców z każdej branży, pełniącymi istotne funkcje doradcze w strukturach organizacji”

CIMA od ponad 100 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Dlatego Kwalifikacja Profesjonalna CGMA to zestaw kompetencji uznawany globalnie za najbardziej aktualny w obszarze zarządzania finansami. Posiadacze dyplomu CIMA są cenionymi w środowisku biznesowym profesjonalistami, aktywnie poszukiwanymi przez pracodawców z każdej branży, pełniącymi istotne funkcje doradcze w strukturach organizacji”.

AICPA & CIMA współpracuje z najlepszymi uczelniami w Polsce, tworząc Program CIMA na Uczelni. Studenci, którzy ukończą wszystkie wymagane przedmioty na uczelni otrzymują zwolnienia z niektórych egzaminów CIMA, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu końcowego mogą zdobyć dyplom CIMA na dwóch poziomach (Certyfikatu i operacyjnym):


Poziom Certyfikatu – zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami rachunkowości a potrzebami współczesnej działalności gospodarczej. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje certyfikat CIMA Certificate in Business Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Cert BA.


Poziom operacyjny – obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, przygotowywaniem informacji istotnych dla rachunkowości zarządczej, a także korzystaniem z odpowiednich narzędzi decyzyjnych z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA MA.


Na poziomie Certyfikatu powinni zacząć studenci studiów licencjackich (I stopnia) – od II do V semestru studiów oraz słuchacze na studiach podyplomowych. Naukę na poziomie operacyjnym mogą zacząć studenci studiów magisterskich (II stopnia) – od I do III semestru. W Programie uczestniczyć mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Wszystkie egzaminy zewnętrzne CIMA są w języku angielskim. Wymagany poziom znajomości języka to minimum B2 (średniozaawansowany). Udział w Programie wiąże się z kosztami rejestracji i opłatą za egzamin zewnętrzny. 

Nie czekaj z decyzją – rekrutacja do Programu trwa przez cały październik!

Jak dołączyć do Programu CIMA na Uczelni?


1)     Załóż i aktywuj swoje konto na stronie cimauczelnie.pl.

2)     Uzupełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz wymagane dokumenty.

3)     Poczekaj na pozytywną weryfikację wniosku przez Koordynatora na Uczelni i CIMA.

4)    Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi rejestracji w CIMA, założenia konta My CIMA i uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości GBP 85.

Studenci Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu i Wrocławiu mogą również skorzystać z nowej, cyfrowej ścieżki do zdobycia dyplomu CIMA – CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP).To najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie e-learningowo-egzaminacyjne, obejmujące zakresem merytorycznym sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA. Platforma on-line umożliwia pracę w indywidualnym tempie, a proces nauczania oparty jest w większości na interaktywnych ćwiczeniach symulujących realne sytuacje ze świata biznesu.

Obejrzyj wideo, żeby dowiedzieć się, dlaczego warto zacząć kwalifikację CGMA jeszcze na studiach: 

Z tej samej kategorii
Śledź nas na