Program CGMA na Uczelni

Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) uruchamia CGMA Finance Leadership Program, by wspierać pracodawców i uczelnie w Europie, Azji i Afryce

CIMA
22.10.2020

Nowa platforma e-learningowo-egzaminacyjna umożliwia uzyskanie Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA. Jest ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe kształcenie w trybie zdalnym, wymuszonym przez pandemię koronawirusa.

Association of International Certified Professional Accountants – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości łączące American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) – umożliwia pracodawcom i uczelniom w Europie, Azji i Afryce skorzystanie z platformy do cyfrowego kształcenia CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP) w ramach nowej, alternatywnej ścieżki zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA. 

Jest to odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na zdalne kształcenie, które umożliwia naukę we własnym tempie w trybie online. CGMA FLP pomoże wykształcić przyszłe pokolenia specjalistów ds. finansów posiadających tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA), kluczowych w podnoszeniu wydajności biznesowej organizacji i wspieraniu ożywienia gospodarczego.

Ze względu na wyzwania, jakie dla nauczania i egzaminowania tradycyjnymi metodami stworzyła pandemia, nowa platforma e-learningowo-egzaminacyjna zapewnia przyszłym liderom biznesu i finansów natychmiastowy, elektroniczny dostęp umożliwiający zdobywanie niezbędnych w biznesie kompetencji finansowych na poziomie odpowiadającym studiom magisterskim. 

CGMA FLP obejmuje kompetencje z zakresu finansów, księgowości, biznesu, umiejętności interpersonalnych i cyfrowych objętych sylabusem Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA i poddaje ocenie stopień ich zastosowania w działalności operacyjnej, zarządzaniu i strategii. Studenci mogą rozpocząć drogę kształcenia na poziomie dostosowanym do ich dotychczasowej edukacji, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Pracodawca lub uczelnia ma możliwość monitorowania i wspierania ich w miarę postępów.

Aby otrzymać tytuł Chartered Global Management Accountant i stać się częścią Association of International Certified Professional Accountants (największego na świecie stowarzyszenia specjalistów w dziedzinie księgowości, reprezentującego ponad 650 tys. studentów i członków) należy pomyślnie ukończyć poszczególne poziomy nauki i zdać egzaminy oraz testy symulacji biznesowej oparte na studium przypadku, a także spełnić wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego. 

CGMA Finance Leadership Program uruchomiono w odpowiedzi na zmiany zachodzące na świecie oraz rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie biznesu i finansów poprzez elastyczne narzędzia e-learningowe. Jest jeszcze miejsce na tradycyjną naukę i egzaminy w ośrodkach egzaminacyjnych, ale dobrze, że w erze cyfrowej możemy też zaoferować alternatywną ścieżkę prowadzącą do poznania, zrozumienia i zdobycia umiejętności zastosowania finansów – powiedziała Irene Teng, Managing Director, Global Markets, Association of International Certified Professional Accountants.


Nowe podejście pozwala nam wykorzystać innowacje i popłynąć na fali cyfrowego rozwoju. Jesteśmy teraz w stanie dotrzeć do większej liczby osób, wesprzeć więcej pracodawców i zapewnić lepszy dostęp do zawodu – dodała Irene Teng.

CGMA Finance Leadership Program to praktyczne rozwiązanie, które oferuje możliwość zdalnego szkolenia i rozwoju pracowników, umożliwiające jednocześnie potwierdzenie poziomu zdobywanej przez nich wiedzy na bieżąco, co jest niezwykle ważne z perspektywy kluczowych umiejętności i kompetencji pracowników oraz potrzeb pracodawców w dobie pandemii koronawirusa. To także światowej klasy narzędzie online, które w inteligentny i skalowany sposób pomaga podnieść kompetencje cyfrowe specjalistów ds. finansów, które w obecnych czasach jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu. Wierzymy, że to pomoże naszym partnerom biznesowym stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi na rynku i lepiej przygotować organizacje na przyszłe wyzwania. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że od tego roku z platformy FLP, która powstała i początkowo była dostępna tylko w Ameryce, mogą już skorzystać pracodawcy i uczelnie w Europie – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA. 

W środowisku akademickim od lat rozważaliśmy potrzebę zmian w sposobie kształcenia studentów. Wydarzenia wiosny 2020 r. związane z pandemią COVID-19 sprawiły, że rozważania przerodziły się w konkretne działania. Wprowadziliśmy dotychczas niestosowane na szeroką skalę sposoby komunikowania się ze studentami, metody transferu wiedzy i wymiany poglądów. CGMA Finance Leadership Program wzbogaca proces zdalnej nauki o możliwości asynchronicznej nauki z jednoczesnym monitorowaniem postępów studenta przez wykładowcę. Platforma dostępna jest wszędzie, zarówno w sali komputerowej, sali wykładowej, jak i mobilnych urządzeniach takich jak telefon, tablet czy laptop. CGMA Finance Leadership Program przenosi nas na kolejny poziom kształcenia – moim zdaniem – lepiej dostosowany do oczekiwań studentów. Oprócz technologicznych zalet tej cyfrowej platformy należy również wspomnieć o merytorycznych walorach treści z zakresu finansów. Ich zakres nie tylko odzwierciedla potrzeby kompetencyjne praktyki biznesowej, ale również angażuje studenta w rozwiązywanie realnych dylematów z dziedziny finansów i zarządzania – powiedział dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP, Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Przewodniczący Rady Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Więcej informacji tutaj

Z tej samej kategorii
Śledź nas na