University Management Accounting Day CEE 2021

CIMA
19.10.2021

Już 26 października studenci 18 uczelni w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej będą mieli okazję spotkać się wirtualnie w ramach University Management Accounting Day (UMAD), wydarzenia organizowanego przez Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA we współpracy z prestiżowymi uczelniami ekonomicznymi w regionie.

University Management Accounting Day CEE adresowane jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków związanych z finansami i rachunkowością, realizowanych na uczelniach, z którymi CIMA współpracuje. Wydarzenie łączy studentów, wykładowców, najlepszych pracodawców oraz pracowników CIMA w Polsce i za granicą. Tegoroczone dzień rachunkwości zarządczej odbędzie się w formule online. Jakość merytoryczną zagwarantują eksperci CIMA, którzy dostarczą aktualnych treści na temat kompetencji, których pracodawcy oczekują od absolwentów. 

UMAD 2021 rozpocznie się od panelu dyskusyjnego pt. Readiness of students to be employed – what are employers looking for in graduates? z udziałem ekspertów CIMA reprezentujących pracodawców z różnych sektorów:


  • Anna Stępnicka ACMA, CGMA - Infosys BPM Poland
  • Anna Trojanowska ACMA, CGMA – Kyndryl
  • Bartosz Gayer ACMA, CGMA – Fincastly
  • Jakub Kozielec ACMA, CGMA – Zalando
  • Tomasz Kociuba ACMA, CGMA – Motorola Solutions


Zarejestruj swój udział na stronie wydarzenia – kliknij tutaj

Podobnie jak w poprzednich latach, bardzo istotną część spotkania stanowi CIMA Business Game – interaktywna rywalizacja online między studentami z wszystkich uczelni biorących udział w wydarzeniu. Studenci pracują w zespołach nad biznesowym case study i próbują znaleźć rozwiązania wskazanych problemów. W ubiegłorocznej rywalizacji online wzięło udział ponad 200 uczestników.


Program:

15.00 CET – Readiness of students to be employed – what are employers looking for in graduates?

16.00 CET – Paradise Park - CIMA Business Game – osobna rejestracja – kliknij tutaj

17.00 CET – Uwagi końcowe


Studenci będą tez mogli wirtualnie spotkać się z kolegami z innych wiodących uczelni ekonomicznych z niemalże całej Europy Środkowo-Wschodniej oraz poznać tegorocznych Ambasadorów CIMA, którzy są osobami pierwszego kontaktu w ich relacjach z CIMA. 

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Będąc częścią Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) zrzesza członków i studentów ze 192 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.


Studenci uczelni, z którymi współpracuje CIMA mogą rozwijać swoje kompetencje w ramach Programu CIMA na Uczelni. Program daje studentom możliwości podnoszenia kwalifikacji w obszarze biznesu, kompetencji interpersonalnych, przywództwa i wiedzy technicznej – a wszystko to w oparciu o najwyższe standardy etyki, uczciwości i profesjonalizmu. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów. 

Z tej samej kategorii
Śledź nas na