University Management Accounting Day CEE. Ludzkie sygnały w cyfrowym świecie

CIMA
26.10.2020

21 października studenci z Polski oraz zagranicy mieli okazję spotkać się po raz trzeci w ramach University Management Accounting Day (UMAD), czyli wydarzenia organizowanego przez Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA we współpracy z prestiżowymi uczelniami ekonomicznymi.

CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants®) jest wiodącą oraz największą organizacją na świecie, która zrzesza specjalistów i ekspertów z obszaru rachunkowości zarządczej – liczy ponad 228 tysięcy członków i studentów w 179 krajach. Kwalifikacja CIMA realizowana 

w ramach Programu CIMA na Uczelni umożliwia studentom rozwój umiejętności biznesowych 

(jak przełożyć dane na wiedzę i strategię), interpersonalnych (jak komunikować, wpływać, negocjować i współpracować), przywódczych (jak budować i motywować zespoły oraz stymulować wyniki), technicznych (sposób zastosowania umiejętności rachunkowych i finansowych) – a to wszystko zgodnie z zachowaniem zasad etycznych, integralności oraz profesjonalizmu. CIMA śledzi na bieżąco wszystkie trendy, które zachodzą w otaczającym nas świecie, dlatego w styczniu 2019 roku zaktualizowała swój sylabus i dostosowała go do trendów obowiązujących w obszarze finansów. Dzięki temu członkowie i studenci CIMA mogą rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe (digital skills), które w obecnych czasach nabrały zupełnie innego znaczenia. Program nauki został poszerzony m.in. o takie zagadnienia jak: business models, digital costing, cybersecurity, data analytics, data visualisation, data strategy. Dzięki tym nowym zagadnieniom sylabus CIMA jest obecnie uznawany na całym świecie za najbardziej aktualny, jeśli chodzi o rachunkowość zarządczą.

Jednym z wydarzeń organizowanych przez CIMA specjalnie z myślą o studentach jest University Management Accounting Day CEE, dedykowane studentom studiów licencjackich i magisterskich kierunków związanych z finansami i rachunkowością, odbywające się na uczelniach, 

z którymi CIMA współpracuje. Wydarzenie łączy studentów, wykładowców, najlepszych pracodawców oraz pracowników CIMA w Polsce i za granicą. Głównym celem University Management Accounting Day CEE jest zaznajomienie studentów z istotą rachunkowości zarządczej i jej roli w kształtowaniu biznesu.


Tegoroczne edycja wydarzenia odbyła się po raz pierwszy w całości online i spotkała się 

z zainteresowaniem 200 studentów z takich krajów jak: Polska, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, USA, Portugalia, Pakistan, Węgry, Turcja, Wielka Brytania, Rosja, Kirgistan, Egipt, Birma. Uczestnicy mogli wysłuchać interesującej prelekcji Pana Sławomira Hussa, Head of Sygnify Capital, Europe: „Human Signals: New patterns of behavior and the accounting profession [the COVID-19 crisis]”. Podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo istotną część wydarzenia stanowiło CIMA Business Game, czyli interaktywna rywalizacja online między studentami ze wszystkich uczelni biorących udział w wydarzeniu. Tym razem uczestnicy zmierzyli się z case study Mackintosh Grant. Udział w grze biznesowej dał studentom możliwość pochylenia się nad rozwiązaniem problemu biznesowego. Pierwsze miejsce w rywalizacji zajęli studenci ze Szkoły Głównej Handlowej, drugie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a trzecie z Prague College.

Do końca rekrutacji do Programu CIMA zostało już tylko kilka dni! Przypominamy, że aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Z tej samej kategorii
Śledź nas na