Dołącz do programu ambasadorskiego AICPA & CIMA na twojej uczelni!

CIMA
27.06.2024

AICPA & CIMA poszukuje ambitnych studentów, którzy chcieliby dołączyć do Programu Ambasadorskiego w roku akademickim 2024/25.

Celem programu jest budowanie zaufania, nawiązywanie relacji i stwarzanie naszym kandydatom szans na rozwój umiejętności przywódczych. Jako ambasadorzy na uczelni będziecie mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności przywódcze i komunikacyjne, dołączyć do społeczności 597 tys. specjalistów i rozbudować swoją sieć kontaktów, skorzystać z dodatkowych zasobów edukacyjnych CGMA, ulepszyć swoje CV i poszerzyć swoją wiedzę z rachunkowości lub finansów.

Jakie będą twoje obowiązki:

 • dzielenie się wiedzą o AICPA & CIMA i naszych programach uczelnianych z rówieśnikami;
 • reprezentowanie AICPA & CIMA na targach pracy oraz konferencjach studenckich;
 • udział w kampaniach w mediach społecznościowych poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami jako student rachunkowości/finansów i kandydat na CGMA;
 • pomoc przy organizacji webinarów i spotkań przedstawicieli AICPA & CIMA ze studentami;

·        promowanie naszych wydarzeń, webinarów, stypendiów, konkursów studenckich i zasobów edukacyjnych;

 • wspieranie Koordynatora Programu na Uczelni;
 • kontakt z Biurem Karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi.

Co oferujemy w ramach programu:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, weryfikowane kwartalnie – zależnie od stopnia zaangażowania;
 • dostęp do naszych materiałów edukacyjnych na preferencyjnych warunkach, co znacznie ułatwia ścieżkę zdobycia kwalifikacji CGMA;
 • możliwość rozwijania sieci kontaktów w branży i dostęp do projektów realizowanych przez AICPA & CIMA z firmami partnerskimi w Polsce i na świecie;
 • różnorodność zadań, rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych poprzez aktywny udział i/lub organizację wydarzeń promujących AICPA & CIMA;
 • możliwość udziału w konferencjach i w wydarzeniach networkingowych dla Społeczności CIMA w Polsce;
 • certyfikat udziału w programie i referencje;
 • rola jest bardzo elastyczna i można ją traktować jako dodatkowe zajęcie, które bez problemu można połączyć ze studiami, pracą i innymi aktywnościami.

Idealny Ambasador, to osoba która:

 • powinna być studentem studiów I lub II stopnia na uczelni współpracującej z AICPA & CIMA (warunek konieczny):

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Białostocka – Wydział Inżynierii Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • uczestniczy w Programie CGMA na Uczelni / Finance Leadership Program (FLP) lub zna markę AICPA & CIMA oraz strukturę Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA (mile widziane);
 • jest członkiem innych organizacji studenckich/kół naukowych;
 • jest zainteresowana tematyką rachunkowości zarządczej i finansów,
 • łatwo nawiązuje kontakty i dobrze komunikuje się w mowie i w piśmie,
 • zna język angielski – co najmniej na poziomie B2,
 • jest dynamiczna w działaniu, kreatywna oraz dobrze zorientowana w mediach społecznościowych,

Jak aplikować:

Prześlij nam swoje CV na adres eb@ebevents.pl z dopiskiem w tytule: Rekrutacja Ambasador AICPA & CIMA

W treści maila podaj:

 • Nazwę uczelni i wydział, na którym studiujesz
 • Stopień i rok studiów
 • Czy realizujesz Programu CGMA na Uczelni / CGMA FLP?


Pamiętaj o zamieszczeniu klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.


Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca 2024.

Do kolejnego etapu zaprosimy wybranych kandydatów. Rozmowy rekrutacyjne (online) zostaną przeprowadzone w terminie do 2 sierpnia 2024.