Program CGMA na Uczelni

Wykorzystaj swoje studia w 100 procentach - dołącz do Programu CIMA na Uczelni. Rekrutacja trwa!

CIMA
01.10.2021

CIMA wraz najlepszymi uczelniami w Polsce realizuje Program CIMA na Uczelni, który umożliwia studentom zdobycie profesjonalnej kwalifikacji z dziedziny rachunkowości zarządczej w trakcie studiów. Nie czekaj z decyzją – zarejestruj się już dziś na stronie cimauczelnie.pl i pamiętaj, że CIMA zapewni Ci przewagę na rynku pracy!

Studenci wchodzący na rynek pracy stoją przed wyzwaniem, jak wyróżnić się na tle innych absolwentów. Dlatego koniecznością staje się podnoszenie kompetencji także poza uczelnią oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym.


Jak mówi Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny CIMA na Europę, „CIMA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Dlatego Kwalifikacja Profesjonalna CIMA to zestaw kompetencji uznawany globalnie za najbardziej aktualny w obszarze zarządzania finansami. Posiadacze dyplomu CIMA to cenieni w środowisku biznesowym profesjonaliści, aktywnie poszukiwani przez pracodawców z każdej branży, pełniący istotne funkcje doradcze w strukturach organizacji”

Program CIMA na Uczelni realizowany jest w ramach wybranych przedmiotów na studiach. Studenci, którzy zaliczą wszystkie wymagane przedmioty mogą uzyskać bezpłatne zwolnienia z części egzaminów CIMA, zaś po zdaniu końcowego egzaminu zewnętrznego mają możliwość zdobycia dyplomu CIMA na dwóch poziomach: 


I. poziom Certyfikatu – zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach relacji poszczególnych obszarów rachunkowości do potrzeb współczesnej działalności gospodarczej; po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej (CIMA Certificate in Business Accounting)


II. poziom operacyjny – uczy jak przygotowywać sprawozdania finansowe, informacje dla rachunkowości zarządczej i jak używać odpowiednich narzędzi decyzyjnych dzięki szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa; po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje Dyplom z Rachunkowości Zarządczej (CIMA Diploma in Management Accounting).

Na poziomie Certyfikatu powinni zacząć studenci studiów licencjackich (I stopnia) – od II do V semestru studiów oraz słuchacze na studiach podyplomowych. Natomiast na poziom operacyjny mogą dołączyć studenci studiów magisterskich (II stopnia) – od I do III semestru. W Programie uczestniczyć mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Wszystkie egzaminy zewnętrzne CIMA są w języku angielskim. Wymagany poziom znajomości języka to minimum B2 (średniozaawansowany). Udział w Programie wiąże się z kosztami rejestracji i opłatą za egzamin zewnętrzny. 


Jak dołączyć do Programu CIMA na Uczelni?

1) Zarejestruj się poprzez formularz na stronie www.cimauczelnie.pl

2) Potwierdź aktywację konta

3) Prześlij wymagane dokumenty

4) Czekaj na pozytywną weryfikację wniosku przez Koordynatora na Uczelni i CIMA

5) W ostatnim kroku otrzymasz instrukcję jak założyć konto My CIMA i wnieść opłatę rejestracyjną GBP77


Z tej samej kategorii
Śledź nas na